România s-a alăturat statelor din Uniunea Europeană care şi-au stabilit strategia şi planul de acţiune pentru tranziţia către economia circulară

Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României, în parteneriat cu Asociaţia Community Links, a organizat marţi, 14 noiembrie 2023, la Palatul Victoria, evenimentul la nivel înalt „Economia circulară în România”, care a oferit o platformă de dialog între autorităţi şi mediul privat, pe seama Planului de Acţiune privind Economia Circulară pentru România (PAEC), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 927 din 5 octombrie 2023. PAEC a fost elaborat ţinându-se cont de necesitatea României de a contribui la atingerea obiectivului general de neutralitate climatică până în 2050, prevăzut în Pactul Ecologic European, şi completează Strategia Naţională privind Economia Circulară, adoptată prin HG nr. 1172/2022, informează news.ro.

După ce am finalizat procesul de realizare şi adoptare a Planului de Acţiune şi a Strategiei Naţionale privind Economia Circulară, continuăm să fim activi pentru facilitarea implementării. Alături de cei 80 de participanţi am discutat beneficiile şi provocările economiei circulare. Dincolo de aspectele şi procesele tehnice, avem o estimare clară în cifre despre potenţialul acestui domeniu: impact de 1,43 miliarde de euro, 0,5% din PIB şi crearea de 70 noi locuri de muncă la fiecare 1000 tone de deşeuri reciclate în România”, a declarat László Borbély, Consilier de Stat, Coordonator al Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă.

În deschiderea evenimentului, Comisarul European pentru Mediu, Oceane şi Pescuit, Virginijus Sinkevicius, a transmis un mesaj participanţilor prin care a remarcat progresul României în ceea ce priveşte cadrul instituţional care să faciliteze tranziţia la economie circulară. Perioada de după aprobarea Planului de Acţiune privind Economia Circulară va fi marcată de eforturi şi transformări atât în instituţiile statului, cât şi în mediul privat, pentru a se face tranziţia de la o economie liniară, bazată pe producţie şi consum, la una circulară, în care valoarea produselor, a materialelor şi a resurselor trebuie menţinută cât mai mult timp posibil, iar generarea de deşeuri redusă la minimum.

Secretarul de Stat Sorin-Ionuţ Banciu, din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, a vorbit despre conceptul de economie circulară în general, despre faptul că toată lumea discută despre deşeuri şi e important, dar la fel de importantă este economisirea resurselor, despre activitatea ministerului în privinţa economiei circulare şi despre acţiuni concrete ale statului şi mediului privat, importanţa parteneriatelor între mediul public şi privat. Mihaela FrăsineanuConsilier de Stat, Cancelaria Prim-Ministrului, a adus în prim-plan, în discursul său, obiectivele în privinţa economiei circulare, jaloane, parteneriate, sectorul privat etc. De asemenea, au mai luat cuvântul Shane Colgan  – Expert Economie Circulară, Agenţia Europeană de Mediu, reprezentanţi ai ministerelor, autorităţilor locale, ai companiilor, băncilor finanţatoare, asociaţiilor profesionale, experţi în dezvoltare durabilă.

  Astfel, evenimentul „Economia circulară în România” a facilitat dezbaterea privind schimbările necesare la nivel de politici publice şi strategii ale companiilor pentru implementarea PAEC, ce vizează tranziţia de la economia lineară la cea circulară.

Miercuri, 15 noiembrie 2023, s-a desfăşurat o instruire cu reprezentanţi ai ministerelor şi instituţiilor de stat responsabile de implementarea PAEC. În cadrul instruirii participanţii au fost familiarizaţi cu conceptul 10R şi au fost angrenaţi în sesiuni de lucru pentru identificarea soluţiilor specifice etapelor de implementare şi monitorizare. Cele două sesiuni interactive au fost susţinute de experţi în economie circulară, de la Institutul pentru Cercetări în Economie Circulară şi Mediu “Ernest Lupan”, Cluj-Napoca.

Evenimentul a fost organizat ca parte din acţiunile întreprinse de către Departamentul de Dezvoltare Durabilă pentru punerea în aplicare a Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *