Victor Neumann – Un răspuns la premiul securistic: “Secera și Ciocanul”

Victor Neumann: Un răspuns la premiul securistic: “Secera și Ciocanul”
În timp ce în lume și în România au loc ample mișcări sociale, iar în acest an se vor desfășura alegeri ce vor schimba cursul istoriei, în Timișoara – care geme și ea de probleme nerezolvate – vechile și noile atacuri stalinisto-securistice continuă prin intermediul unui grupuscul (pe care nu îl voi numi acum pentru că nu e vorba de o organizație anume). E un grupuscul informal, autoproclamat “justițiarul” societății civile locale și este compus, în mare parte, din foști membri ai partidului comunist ori urmaşi ai familiilor comunisto-securiste, privilegiați ai regimului totalitar, la care se adaugă şi câțiva tineri racolaţi să-i servească în schimbul unor privilegii.

BALCANII: TRECUT ȘI VIITOR  

BALCANII: TRECUT ȘI VIITOR  
Balcanii reprezintă o temă importantă a istoriografiei europene. Religios și cultural au fost dintotdeauna puntea de legătură a Europei cu Orientul. Societatea amintitului spațiu a fost adesea formată din oameni și comunități pașnice, fluiditatea identitară fiind o trăsătură dominantă. Integrați pe rînd pe rînd, total ori parțial, în imperiile roman, bizantin, otoman, austro-ungar și țarist, Balcanii au jucat și mai joacă un rol strategic pentru întreaga Europă. Segregarea în mici entități statale în secolele al XIX-lea și al XX-lea a fost rezultatul influențelor doctrinare central și vest-europene și mai puțin rezultatul aspirațiilor locale. Interesul enorm al marilor puteri pentru exercitarea influenței în zonă a fost însoțit de o asociere reală – deși întîrziată – , la cultura și structurile politico-administrative ale Europei occidentale.