Bega Art Prize 2023 la Kunsthalle Bega

Bega Art Prize 2023 la Kunsthalle Bega.
Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii a permis dezvoltarea unui număr mare de expoziții / teoretice cronologice tematice experimentale alternative / la care s-au adăugat cele mai diferite profiluri de curatori instituționali și independenți având ca valori subiectivitatea și autonomia.

Kunsthalle Bega presents “The TWIST. Five Provincial Stories from an Empire”

Calina Foundation via Kunsthalle Bega presents: “THE TWIST. Five Provincial Stories from an Empire” (authors Călin Dan and Celia Ghyka), a visual research project shaped into an exhibition that explores the symbolic levels gathered in the culture of the Banat region over time.

“RĂSUCIREA. 5 niveluri pentru edificarea Banatului Etern” la Kunsthalle Bega

Fundația Calina, prin Kunsthalle Bega, prezintă: „RĂSUCIREA. 5 niveluri pentru edificarea Banatului Etern”, autori Călin Dan și Celia Ghyka, un proiect de cercetare al cărui rezultat vizual s-a concretizat într-o expoziție care își propune explorarea palierelor simbolice pe care cultura Banatului le-a acumulat în timp.